Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Morten Helveg Petersen

Europol-aftale degraderer dansk politi

Ny evaluering af den danske Europol-aftale er bekymrende læsning. Vores politi har ikke optimale arbejdsbetingelser. Det forværrer grænsekontrol og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og det bliver kun værre.
Justitsministeriets årlige redegørelse om den danske Europol-aftale er klar. Det samme er konklusionen:
 
Dansk Politi kan ikke løse sine opgaver optimalt, fordi de ifølge Rigspolitiet ikke har optimal adgang til Europols baser og systemer.
 
Om den konkrete påvirkning af politiets arbejde vurderer Rigspolitiet blandt andet, at der er oplysninger, som ”ellers ville have indgået i konkrete efterforskninger med videre”, og som ”ikke har indgået i de pågældende efterforskninger med videre”.
 
At dansk politi ikke har optimale arbejdsbetingelser i forhold til kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse, kan de danske borgere ikke være tjent med. Ej heller vores europæiske medborgere og tyske og svenske naboer. Så enkelt er det. Hvad det har haft af betydning, kan man kun gisne om.
 
Min retsfølelse lider et alvorligt knæk, når jeg kan læse i redegørelsen, at vores politi ikke er bevæbnet til tænderne med det bedste af alt, når det gælder bekæmpelse af omrejsende kriminelle og seksualforbrydere.
 
DF-hykleri skyld i katastrofe
Dansk Folkeparti, som bærer ansvaret for, at vi ikke længere er med i Europol, er et kobbel hyklere, når de i finanslov efter finanslov bevilliger flere penge til kriminalitetsbekæmpelse og øget tryghed.
 
For den mest effektive styrkelse af politiets muligheder for at agere i et stadigt mere grænseoverskride kriminalitetsbillede ligger i et stærkere samarbejde med vores venner i Europol.
 
Et Europol, der i stigende grad er omdrejningspunktet for de øvrige landes samarbejde – også i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af terror (med et antiterrorcenter) og cybercrime (med et cybercrimecenter).
 
Problemet vokser: Dansk politi bliver tredjerangspoliti
Den dårlige nyhed er, at det bliver kun værre i fremtiden.
 
For Rigspolitiet vurderer, som det hedder i konklusionen; ”at den manglende adgang til QUEST inden for meget kort tid vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politis muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med politiet i de øvrige EU-lande”.
 
Skal vi acceptere, at den organiserede kriminalitet ikke bekæmpes så godt, som den kunne? Skal vi acceptere, at skrækkelige forbrydelser ikke efterforskes så godt, som de kunne? Skal vi acceptere et anden- eller tredjerangspoliti i Danmark? Svaret er nej, det skal vi på ingen måde.
 
Europol-aftale forværrer grænsekontrol
I redegørelsen står der videre, at ”det er Rigspolitiets vurdering, at den særlige ordning efter Europol-aftalens artikel 10, stk. 6, i forhold til dansk politis adgang til søgning i EIS, i visse tilfælde kan forsinke og vanskeliggøre for eksempel grænsekontrolarbejdet sammenlignet med situationen før den 1. november 2017”.
 
Grænsekontrollen var i forvejen symbolpolitik. Nu siger Rigspolitiet så ovenikøbet, at arbejdet ved grænsen forsinkes, fordi vi ikke er helt med i Europol. Hvad siger Dansk Folkeparti mon til dét?
 
Næsten tragikomisk
Jeg har siden 2014 arbejdet med Europol i Europa-Parlamentet. Som den eneste dansker sidder jeg i dag i det følgeudvalg, som udøver demokratisk kontrol med Europols arbejde og udvikling.
 
Det er vigtigt og seriøst arbejde. Derfor er det snart sagt tragikomisk læsning, når redegørelsen opridser, at der er en virkelighed inden for normal arbejdstid og en helt anden uden for normal arbejdstid.
 
Måske skal vi sætte et skilt op ved vores grænser: ”Forbrydere bedes venligst holde sig til overenskomsten: mandag-torsdag klokken 8-16, fredag klokken 8-13. Ingen aktivitet i weekenden”.