Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Morten Helveg Petersen

Radikal rapport fra Europa-Parlamentet

Det trak længere ud, end vi havde regnet med, men vi kan nu ønske EU-kommisionsformand Ursula von der Leyen god arbejdslyst.
Det trak længere ud, end vi havde regnet med, men vi kan nu ønske EU-kommisionsformand Ursula von der Leyen god arbejdslyst! 
 
Det er på mange måder en ny type kommission og for første gang står en kvinde som formand for EU-kommissionen. Kommissærerne står foran enorme udfordringer, og det er afgørende for Europas fremtid, at de præsterer. Selvom der nu er 27 kommissærer, med hver deres område, har Kommissionen sat fokus på to vigtige brændpunkter: klima og digitalisering. 
 
Vi har endelig erkendt, at vores klima befinder sig i en krise, og vi skal have omstillet Europa til en grøn økonomi. Europa skal selv sætte den digitale dagsorden med mennesket i centrum, og med Margrethe Vestager som digital næstformand for kommissionen er vi godt i gang.
 
Arbejdsfordelingen mellem to Radikale kræfter  
Morten Helveg Petersen har fået plads i udvalget for Industri, Forskning og Energi (ITRE), hvor han er anden næstformand, og så er han desuden stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE).
 
Karen Melchior er medlem af Retsudvalget (JURI), hvor hun også er koordinator for Renew Europe. Det betyder, at hun er med til at sætte gruppens linje i retsudvalget. Karen Melchior er også med i udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM), og er samtidig stedfortræder i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). 
 
Den grønne omstilling
Ursula von der Leyen har lagt fra land med store grønne ambitioner, og heldigvis for det. Den grønne omstilling skal simpelthen have topprioritet, og derfor bifalder vi, at hun vil gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent. Hun har boostet den tidligere kommissionens delmål for 2030 om 40 procent reduktion af CO2-udledningen, så tallet nu hedder minimum 50 procent, og klimakommissær Frans Timmermans er i skrivende stund i gang med at fuldføre sin vigtige New Green Deal. 
 
Den grønne omstilling er en delikat balancegang, hvor EU dels skal imødekomme den nødsituation, som klimaet og klodens økologiske system befinder sig i, dels skal tage højde for det ulighedselement, der er i debatten. Frankrigs De Gule Veste er et godt eksempel på den brydning, der nemt kan indtræffe, når man skal balancere mellem klimahensyn og økonomisk omlægning.
 
En europæisk digital dagsorden
Regulering af det digitale bliver et hovedfokus i Europa. På regulering af AI (kunstig intelligens), skal Europa tage stilling til, hvor og hvordan teknologien skal bruges, og hvem der står med  ansvaret. Desuden kommer der en politisk kamp om, hvorvidt vi skal vejlede eller have lovgivning.
 
Som digital næstformand i den nye Kommission, skal Margrethe Vestager se på, hvordan vi skaber betingelser, der kan stimulere digital innovation i Europa og sikrer en fair balance mellem de store platforme, brugerne, borgerne og små og mellemstore virksomheder.
 
Klima og det digitale kommer til at dominere Kommissionens arbejde de kommende år, og det vil også være fokus for jeres radikale MEP’er.